070-958 45 31 dfskalmar@gmail.com

VÅRA TJÄNSTER

Traditionell trädfällning

Svårtillgängliga träd

Sektionsfällning

Stubbfräsning

» Traditionell trädfällning

Detta är ett alternativ när det finns utrymme. Denna typen av fällning görs precis ovanför trädets rötter.

Vill ni ha hjälp med stubbfräsning har vi även här lång erfarenhet och kunniga fackmän.

» Sektionsfällning

Vanligaste alternativet när trädet står illa till är att fälla trädet med metoden sektionsfällning.

Sättet man utför detta arbete på är p.g.a. att skydda hus, fastigheter, ledningar mm.

Detta alternativ är också väldigt skonsamt för din tomtmark, då det inte kräver några tunga maskiner, som lämnar avtryck efter sig.

» Svårtillgängliga träd

Har du ett träd som behöver kapas högt upp eller är beläget på svåråtkomlig plats.

Vi har experter och utrustning som t.ex. skylift för att fälla även dessa träd.

Traditionell trädfällning

Sektionsfällning

Svårtillgängliga träd

Stubbfräsning